แร่แบไรท์

แบไรท์ (Barite)

แบไรท์ (Barite) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก "Barys" แปลว่า "หนัก" เนื่องจากมีความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือความถ่วงจำเพาะสูง 4.2 - 4.5 สูตรทางเคมี BaSO4  ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแบเรียม (Ba) 58.8% และไอออนซัลเฟต (SO4) 41.2%                             

                            
การนำไปใช้ประโยชน์

แร่แบไรท์ มีคุณประโยชน์หลายประการและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้                            

  1. อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ใช้แบไรท์ในรูปผงนำไปผสมกับน้ำและส่วนผสมอื่นๆในอัตราที่เหมาะสม จนกลายเป็นโคลนเหลว เพื่อการสำรวจธรณีวิทยาในการหาแหล่งทรัพยากรธรณีใต้ดิน เช่น การเจาะสำรวจน้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ ตลอดจนการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งจำเป็นต้องใช้โคลนผงในการหล่อลื่น ระบายความร้อนหัวเจาะและก้านเจาะ อุดฉาบผนังรูเจาะ ป้องกันการยุบตัว ควบคุมแก๊สและน้ำมันดิบที่มีความดันสูงตามโครงสร้างมิให้พุ่งขึ้นมา                                                                                                              
  2. อุตสาหกรรมการผลิตอิฐและกระเบื้อง เพื่อป้องกันการเกิดขี้เกลืออันเกิดจากยิปซั่ม และแมกนีเซียมซัลเฟต นอกจากนี้ยังช่วยลดความพรุน และ ช่วยไม่ให้อิฐเปลี่ยนสี                        
  3. อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้แบไรท์เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มมวลและน้ำหนักให้กับชิ้นงาน เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมสี และ อุตสาหกรรมคอนกรีต เป็นต้น                            

                            
การบรรจุหีบห่อ

บริษัทจัดทำหีบห่อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทมีการบรรจุแร่แบไรท์ผง 2 ลักษณะดังนี้                            

  1. บรรจุแร่ลงในถุง Big Bag น้ำหนัก 1.5 ตัน ขนาด กว้าง 95 ซ.ม. x ยาว 95 ซ.ม. X สูง 100 ซ.ม.              
  2. บรรจุแร่ลงถุงน้ำหนัก 25 กก. กว้าง 18 นิ้ว x ยาว 30 นิ้ว และนำถุง 25 กก. บรรจุลงในถุง Big Bag ขนาด กว้าง 95 ซ.ม. x ยาว 95 ซ.ม. X สูง 80 ซ.ม. จำนวน 40 ถุง ให้ได้น้ำหนัก 1.0 ตัน