กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า                           

ตลาดในประเทศ บริษัทได้ขายแร่แบไรท์ผงไปยังผู้ใช้แร่แบไรท์ในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในประเทศดังนี้                            

  1. อุตสาหกรรมเจาะน้ำมัน                            
  2. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์                            
  3. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ                            

    
ตลาดต่างประเทศ บริษัทส่งออกแร่แบไรท์ไปยังผู้เจาะน้ำมันขนาดใหญ่ต่างประเทศมาแล้วดังนี้                            

  1. ประเทศโมซัมบิก (Mozambique) ทวีปอาฟริกาใต้                            
  2. ประเทศออสเตเรีย